ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อมโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
2นางบังเอิญ คำสองสีโรงเรียนน่านประชาอุทิศ สพม.น่าน
3นางสาวเนตรนภา พลภูงาโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
4นางสาวสุภาพร วงษ์ทีโรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป.สระบุรี เขต 2
5นางสาวลัดดา ลีเคนโรงเรียนสตึก สพม.บุรีรัมย์
6นางสาวกนิษฐา อินทร์ใจเอื้อลาออกจากราชการ