ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวบุศรา กุลานุสนธ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีร.ร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ
2นางวริยาพร โพธิ์สุขเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีร.ร.ราชวินิต นนทบุรี สพม.นนทบุรี
3นางสาวเจนจิรา ศรีสุชาตินวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีรงร.ปราสาททองวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา 2
4นางสาวศศิเพ็ญ คงสุขธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.พนมดงรักวิทยา สพม.สุรินทร์
5นางสาวณุกานดา พาสุวรรณคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.เขิมพิทยาคม สพม.หนองคาย
6นางสาวมนัสนันท์ บุญทานังธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.บ้านหันใหญ่ สพป.ขอนแก่น 3
7นางสาวสุวภรณ์ คำชมภูปทุมวิไลร.ร.วัดทุ่งผักกูด(วงษ์วิทยาคาร) สพป.นครปฐม 1
8นางรัชนก กันไชยหนองเสือวิทยาคมร.ร.บ้านน้ำมวบ สพป.น่าน 1
9นายจำนง ลีศิริรุ่งโรจน์ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมร.ร.วังทองพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตย์
10นายศราวุธ ศรีทัศยศทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.อุดรธานี
11นายกรกุลผลทอง นามปักใต้สายปัญญารังสิตร.ร.สตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี
12นางสาวเทพปรีดา วงค์กาวีสายปัญญารังสิตร.ร.สารวิทยา สพม.กรุงเทพมหานคร 2
13นางสาวญาดา แสงศิริทองไชยหนองเสือวิทยาคมร.ร.คำม่วง สพม.กาฬสินธุ์
14นางสาวปองขวัญ บริบาลทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี
15นางสาววรุณกานต์ ชูสงค์หอวัง ปทุมธานีร.ร.วัฒนาฯประชาสรรค์ สพป.พัทลุง 1
16นางสาวโชติมาย ชูลีรัตน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาร.ร.บ้านหัวช้าง สพป.พัทลุง 2
17นางปภัชญา นันดิลกธัญบุรีร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด 1
18นางไปรผดา โปติบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีสพม.สุพรรณบุรี สพม.สุพรรณบุรี