ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางฎิฐาภรณ์ โยธินวัชรชัยลาออกจากราชการ 
2นายอภิชาติ วิวัฒนิวงศ์ลาออกจากราชการ 
3นางกชพร มณีพงษ์สพม.หนองบัวลำภู สพม.หนองบัวลำภู