ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางณัฐกาญจน์ เกิดศรีทองสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตลาออกจากราชการ 
2นายสวงค์ สวนใต้ซับน้อยเหนือวิทยาคมลาออกจากราชการ 
3นางขวัญตา แสนสุดบ้านท่ามะปรางวิทยาลาออกจากราชการ 
4นางสาววิชุดา ฉายากุลสุธีวิทยาร.ร.ท่าเกษมพิทยา สพม.สระแก้ว
5นางสาวพัทธานันท์ สุภารีสระบุรีวิทยาคมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชี
6นายธวัชชัย วาดเขียนประเทียบวิทยาทานวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชี
7นางสาวอ่อนนุช ทองพูนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชี