ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวชนิดา คงสำราญคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.หัวไผ่วิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
2นางสาวกรกนก เฉลิมชัยแก่งคอยร.ร.ปราจีนกัลยาณี สพม.ปราจี่นบุรี นครนายก
3นางสาวนันทนา คนเที่ยงหนองเสือวิทยาคมร.ร.ปราจีนกัลยาณี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
4นางสาวติณณา อภิญประเทียบวิทยาทานรร.วัดจันทร์วิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง
5นางสาวจารุวรรณ สมหวังปทุมวิไลร.ร.ท่าชัยวิทยา สพม.สุโขทัย
6นางสาวเบญจมาศ ชูศรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีร.ร.สัตหีบวิทยาคม สพม.ชลบุรี ระยอง
7นางสาวสุนิสา ฉันทศิริรัตน์สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีร.ร.คณะราษฎร์บำรุงยะลา สพม.ยะลา
8นางสาวฉัตรอรุณ ขลังธรรมเนียมหอวัง ปทุมธานีร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.อ่างทอง สิงห์บุรี