ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายรัชชานนท์ พูลสินสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตร.ร.ธัญรัตน์ สพม.4
2นายภาณุภัทร เครือมิคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.4
3นายสนธยา อุ่นอ่อนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.4
4นางสาวปุณณัฐ โปร่งสันเทียะปทุมวิไลร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.4
5นางวาทินี แสนทวีมวกเหล็กวิทยาร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.4
6นางสาวทิพาพร ประสิทธิ์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีร.ร.ธัญรัตน์ สพม.4
7นางสาวสุพรรณี ศุภชารีหอวัง ปทุมธานีโรงเรียนร่องคำ สพม.24
8นางสาวอรุณกมล นาวารัตน์คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช สพม.12
9นายบุญส่ง ทุมมีประเทียบวิทยาทานร.ร.วัดหนองโรง สพป.สระบุรี เขต 2
10นางสาวเบญจมาศ ทิประกุลนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 4