ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชินดนัย รักษาแดนสองคอนวิทยาคมสพป.สระบุรี เขต 1 สพป.สระบุรี เขต 1
2นางวิภาพร สิงคเวหนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีสพป.ปทุมธานี เขต 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2
3นายธีรพงศ์ คงสีแก้วธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
4นายสมัย บัวคำภูเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
5นายชิตพร คำวันหนองเสือวิทยาคมโรงเรียนวัดโคก สพป.ปทุมธานี เขต 1